Iba na ang maabilidad, siguradong may asenso. Saan ka man mapunta, dapat expert ka sa maraming bagay.   Heto na ang makabagong paraan ng pag-aaral, sa loob lang ng 15 ARAW!  Pwede pang pumili ng araw  ng pasok. Di kailangan gumastos ng malaki, mabilis pang maka-graduate. May CERTIFICATE  at  Transcript of Record ka pa….TAGALOG at ACTUAL  ang pagtuturo,  (HANDS ON), upang madaling maintindihan at matutunan.    Lahat ng gamit sa pagsasanay, kumpleto ang eskwelahan. (1 student : 1 computer LCD monitor)

Courses Offered :

              2 year Diploma courses :

·         Diploma in Electronics and Computer Technology

·         Diploma in Management in Information and Communication Technology

·         Diploma in Automotive Technology

·         Diploma in Health Care Services

·         Diploma in Hotel and Restaurant Services

 

 

             1 year Courses:

·         Automotive Technology

·         Electronics Technology

·         Computer Technology

·         Automated Office Management System

·         Motorcycle / Small Engine Technology

·         Information Technology

 

               5 months Courses:

·         Consumer Electronics Servicing NCII

·         Computer Hardware Servicing NCII

·         Automotive Servicing NCI

·         Computer Programming NCIV

·         English Proficiency with Call Center

·         Advanced Hairdressing  NCII   

·         Motorcycle / Small Engine Servicing NCII


                         Tutorial Classes:  ( 1 on 1 ) ;  ( 2on 1 )

·                                                                                                                        4 sessions,   choose your own time and day

 

                 7-15 Sessions:

·         Electronics Technician

·         Computer Technician

·         Computer Science

·         Computer Secretarial

·         Practical Electricity

·         Ref and Air-con Technician

·         Motorcycle Mechanics

·         Industrial Electricity

·        SMAW Welding

 

           5-10 Sessions :

·         Hairdressing

·         Beauty Care

·         Cellphone Technician

·         Adobe Photoshop

·         Auto CAD with Drafting

·         English Proficiency w/ Call center

·         Computer Programming

·         Bookkeeping

·         Gas Engine Mechanics

·         Diesel Engine Mechanics

·         Dressmaking

·         Tailoring

·         Massage Therapy

·         Driving with Troubleshooting

·         Laptop Technician

·         Housekeeping

·         Household Services

 • Electronics Technician ( Appliance Repair & Maintenance: Radio, TV, VCD & DVD, Assemble Power Supply , Transformer, Amplifier )
 • Cellphone Technician (Hardware and Software Servicing ;  we use computer to repair , From Basic to Advance)
 • Computer Technician(Hardware & Software Troubleshooting, internet café set up, networking, formatting, program installation)
 • Computer Science (Computer Operations, Office Application, Advance Windows/Office programs, typing  & Internet Access)
 • Computer Secretarial (Computer Operations, Office Application, Advance Windows/Office programs, typing  & Internet Access )
 • Gas / Diesel Mechanics (Engine Mechanical Overhauling / Transmission  & Electrical Wiring & Lightning System )
 • Practical Electricity ( Electrical  Layout, Building Wiring and House Installation, Lighting fixtures  & Grounding )
 • Ref. And Air-con Technician ( Install, Service ,Maintain, Troubleshoot ,Mechanical & Wiring, Site Survey, Recover / recycle Freon)
 • Driving with Troubleshooting(w/ rules of the road / emergency remedies, licensing procedure  ) – Special Course
 • Motorcycle Mechanics (Engine Overhauling, Body, Wiring  and Flaring, Tune up, Carburetor, Fuel system, Exhaust, Final Drive )
 • Massage Therapy ( Reflexology, Swedish, Shiatsu, Thai, Therapeutic Massage Treatment, Hollistic ,  Body vital signs )      
 • WeldingSMAW - Shielded Metal Arc ( Weld Alloy Steel Plates & Sheets ) – Special Course
 • Cosmetology ( Hair Dressing & Beauty Care: Make-up, Facial, Mani/Pedi, Spa, Hair Style, Color, Relax, Perm, Cutting, Hot Oil )
 • Photoshop (Graphic Arts, Photo Editing, Design, Mosaic, Restoration, Invitation, Calling Cards, Tarpaulin, Logo, Billboard) -10 days
 • AutoCAD w/ Drafting – Technical  Drawing ,Dimensioning 2D,3D, Architectural Planning, Building Lay-out & Design ) – 10 Days
 • English Proficiency w/ Call Center ( American Accent, Grammar, Pronunciation, Diction, Speak fluently, correctly & fast )
 • Computer Programming ( Java Script, Visual Basic, Net 6.0, Syntax & Lay-out, HTML, C++,PC Turbo C )
 • Dressmaking & Tailoring  (  Set-up / Operate Sewing Machine, Pants, Blouse, Formal Wear, Casual, Baby Dress , Gowns)
 • Industrial Electricity ( Motor Rewinding , Controls & Contactors )
 • Laptop Technician ( Repair , Maintenance,Upgrade,Formatting, Program Installation,Formatting,Software/Hardware )
 • Bookkeeping/Accounting Clerk ( Computer Operations, Financial Report, Journalized Transactions )

      

ARAW NG PASOK

  LINGGO lang                     ●  SABADO lang          ● M.W.F. lang

 

ORAS NG PASOK

  PANG – UMAGA                 ●  PANG – HAPON       ●   PANG – GABI

                                 

P300  LANG ENROLLED KA NA ….

T

Free:   Use of Tools and  Equipments….   

Di kailangan CASH, pwede din INSTALLMENT (hulugan).    Tinatanggap ano man ang natapos, bata man o matanda  . Patuloy ang pagtanggap. Araw-araw bukas mula 8:00am hanggang 9:00pm. Tumatanggap kami ng tutorial (1-on-1) Huwag palagpasin ang ganitong oportunidad, mag-enrol agad -  First Come, First Serve.. NO AGE LIMIT

                 Air-conditioned Classrooms!!!! Free WiFi

Babala sa mga ibang school na nanggagaya: Ang mga nilalaman po ng aming flyers ay exclusibong ginagamit lamang para sa ELECTRON ! Gumawa po kayo ng sarili ninyo, huwag po ninyo itong gayahin upang di malito ang mga estudyante,Salamat po...
Quezon City
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola